Harmonogram


Harmonogram szkoleń zostanie wkrótce opublikowany.

MIEJSCE SZKOLENIA, TERMINY I TEMATY SZKOLEŃ MOGĄ ULEC ZMIANIE


Statusy:

- szkolenie potwierdzone

- szkolenie niepotwierdzone

- szkolenie odwołane


Strona internetowa projektów finansowanych w ramach działania 2.18, współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 – Priorytet II Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji; Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne realizowanych przez Certes Sp. z o.o. oraz Fundację Wspierania Zrównoważonego Rozwoju.

Projekt ma na celu poprawę dostępności przez przeszkolenie pracowników JST (Jednostek Samorządu Terytorialnego) w zakresie stosowania rozwiązań ułatwiających zatrudnienie osób niepełnosprawnych.

Włączenie idei dostępności do głównego nurtu dobrego rządzenia wysokiej jakości usług administracyjnych w ramach POWER.